KONSULTACJE PROJEKTU „ LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GRUDZIĄDZA NA LATA 2017-2023”

W dniach od 14 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r. zapraszamy mieszkańców gminy-miasto Grudziądz do udziału w konsultacjach w celu poznania uwag i opinii mieszkańców dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023. Informacja o konsultacjach zostanie zamieszczona: 1) na stronie internetowej www.grudziadz.pl; 2) na Internetowej Platformie Konsultacji Społecznych www.konsultacje.grudziadz.pl; 3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: 1) spotkania otwartego z mieszkańcami, mającego […]

KONSULTACJE WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH „ LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GRUDZIĄDZA NA LATA 2017-2023”

W dniach od  21 czerwca 2017 r. do 7 lipca 2017 r. zapraszamy mieszkańców gminy-miasto Grudziądz do udziału w konsultacjach w celu poznania opinii i uwag mieszkańców w sprawie wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach  „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023” przedłożonych przez interesariuszy rewitalizacji. Informacja o konsultacjach zostanie zamieszczona: 1) na stronie internetowej www.grudziadz.pl; 2) na Internetowej Platformie Konsultacji Społecznych www.konsultacje.grudziadz.pl; 3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu. […]