Konsultujemy Lokalny Program Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023

W terminie 14-28 sierpnia trwać będą konsultacje projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023”. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: – otwartego spotkania, które odbedzie się 24 sierpnia na płycie Rynku Starego Miasta, na którym zaprezentowany zostanie  projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023, a mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi i opinie dotyczące prezentowanego projektu, – badania opinii mieszkańców przez zamieszczenie projektu […]

KONSULTACJE PROJEKTU „ LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GRUDZIĄDZA NA LATA 2017-2023”

W dniach od 14 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r. zapraszamy mieszkańców gminy-miasto Grudziądz do udziału w konsultacjach w celu poznania uwag i opinii mieszkańców dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023. Informacja o konsultacjach zostanie zamieszczona: 1) na stronie internetowej www.grudziadz.pl; 2) na Internetowej Platformie Konsultacji Społecznych www.konsultacje.grudziadz.pl; 3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: 1) spotkania otwartego z mieszkańcami, mającego […]

Czekamy na propozycje do LPR

Do 14 lipca można zgłaszać propozycje przedsięwzięć do Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023. Pomysły mogą dotyczyć działań społecznych realizowanych na obszarze rewitalizacji wspólnie z mieszkańcami np. akcji sąsiedzkich, spotkań plenerowych, działań gospodarczych, czy przestrzenno-funkcjonalnych np. zagospodarowania lub poprawy wizerunku otoczenia.  Pomysły/propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy składać na formularzu Karta projektu. Lista już zgłoszonych projektów dostępna jest tu. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Funduszy Europejskich […]