KONSULTACJE PROJEKTU „ LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GRUDZIĄDZA NA LATA 2017-2023”

W dniach od 14 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r. zapraszamy mieszkańców gminy-miasto Grudziądz do udziału w konsultacjach w celu poznania uwag i opinii
mieszkańców dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023.
Informacja o konsultacjach zostanie zamieszczona:
1) na stronie internetowej www.grudziadz.pl;
2) na Internetowej Platformie Konsultacji Społecznych www.konsultacje.grudziadz.pl;
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
1) spotkania otwartego z mieszkańcami, mającego na celu prezentację projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023, a także wyrażenie uwag i opinii dotyczących prezentowanego projektu. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2017 r.;
2) badania opinii mieszkańców poprzez zamieszczenie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023, na Internetowej Platformie Konsultacji Społecznych gminy-miasto Grudziądz www.konsultacje.grudziadz.pl, www.grudziadz.pl.
Uwagi i opinie do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023 należy składać na formularzu zgłaszania uwag stanowiącego załącznik do zarządzenia, który w trakcie trwania konsultacji, będzie można pobrać ze strony internetowej www.konsultacje.grudziadz.pl, strony www.grudziadz.pl oraz formie papierowej w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1, pokój 331.
Wypełnione formularze można złożyć osobiście w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1, pok. 331 albo przesłać skany podpisanych formularzy pocztą elektroniczną na adres m.waleryn@um.grudziadz.pl lub rewitalizacja@grudziadz.pl.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
Podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Grudziądza nr 320/17 z dnia 26 lipca 2017 r. oraz Zarządzenie Prezydenta nr 320/17 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023.