Czekamy na propozycje do LPR

Do 14 lipca można zgłaszać propozycje przedsięwzięć do Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023. Pomysły mogą dotyczyć działań społecznych realizowanych na obszarze rewitalizacji wspólnie z mieszkańcami np. akcji sąsiedzkich, spotkań plenerowych, działań gospodarczych, czy przestrzenno-funkcjonalnych np. zagospodarowania lub poprawy wizerunku otoczenia.  Pomysły/propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy składać na formularzu Karta projektu. Lista już zgłoszonych projektów dostępna jest tu. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Funduszy Europejskich tel. 564510222. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.