Spotkanie plenerowe

Serdecznie zapraszamy Grudziądzan, w szczególności mieszkańców obszaru rewitalizacji na spotkanie plenerowe, które odbędzie w dniu 21 czerwca br. (środa) w godzinach od 14.00 do 18.00 na płycie Rynku Starego Miasta.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną propozycje projektów rewitalizacyjnych, złożonych
w Urzędzie Miejskim do 20 czerwca br. Zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informacje dotyczące realizowanego w mieście procesu rewitalizacji – planowanych celów
i kierunków rewitalizacji, wyrazić swoją opinię na temat zgłoszonych przedsięwzięć lub zgłosić własne pomysły na projekty rewitalizacyjne.

Do udziału w spotkaniu szczególnie zapraszamy rodziny z dziećmi. Każde dziecko, które przyniesie do niebieskiego namiotu #gru pracę plastyczną, na której narysuje co zmienić na swojej ulicy, placu zabaw, w okolicy, by lepiej się tam mieszkało, otrzyma słodki upominek. Format pracy A4, technika dowolna. Rysunki można będzie również wykonać w trakcie spotkania z mieszkańcami w godzinach od 14.00 do 18.00.

 

Jednocześnie informujemy,  że swoje pomysły/propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane w Grudziądzu do roku 2023 można składać do 14 lipca br.  Zgłaszać można projekty o charakterze społecznym, jak i te dotyczące przestrzeni publicznych, czy też o charakterze środowiskowym czy gospodarczym. Formularz KARTY PROJEKTU, na którym należy zgłosić projekt dostępny jest tu można pobrać również ze strony internetowej www.konsultcje.grudziadz.pl  oraz www.grudziadz.pl  Formularz KARTY PROJEKTU dostępny jest również w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego, pok. 331. Swoje opinie na temat zgłoszonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie można wyrazić  w dniach od 21 czerwca do 7 lipca br. w formie elektronicznej i przesłać na  Formularzu konsultacji na adres e-mail: rewitalizacja@um.grudziadz.pl lub m.waleryn@um.grudziadz.pl  lub dostarczyć osobiście do Wydziału Funduszy Europejskich. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 564510222